Chuyển khoản ngân hàng

STK: 0691000383939

Chủ tài khoản: NGUYỄN BÁ DU

Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Tây,